Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Är du intresserad av att träna budo och kampsport som utvecklar både den fysiska och mentala förmågan? Då har du hittat rätt! Det finns en kampsport för alla, oavsett ålder, och vi erbjuder fem träningsformer: Aikido, Ju-jutsu, Karate, MMA samt Brazilian Jiu-jutsu. Du betalar en träningsavgift/termin oavsett hur många pass du kör i sektionen/sektionerna. Är ni fler i familjen som tränar så får ni familjerabatt. 

Mer information om klubbens kamparter finner du under huvudlänkarna ovan. 

Nybörjarintag 2019, fr o m den 14 januari. 

Intresseanmälan
Vill du bli medlem i Sundsvalls Budoklubb? Klicka då här!
2019-03-23 23:38
Årsmöte SBK, 13/4 2019
Plats Sundsvalls budoklubb 
Tid kl 1300
Förslag till föredragningslista 

1) Mötets öppnande
2) Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
3) Val av ordförande och sekreterare för mötet
4) Val av 2 protokolljusterare och 2 rösträknare
5) Fråga om mötet är behörigt utlyst
6) Godkännande av föredragningslista 
7) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret samt sektionernas årsberättelse
8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året
9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för året
10) Fastställande av medlemsavgifter
11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets/räkenskapsår
12) Behandling av inkomna motioner
13) Val av:
     Ordförande 2år
     Ledamot-Aikido 2år
     Ledamot-Karate 2år
     Ledamot-Jujutsu 2år
     Ledamot-MMA 2år
     Suppleant-Aikido 1år
     Suppleant-Jujutsu 1år
     Suppleant-Karate 1år
     Suppleant-MMA 1år
     Suppleant-BJJ 1år
     Revisor 1år
     Revisor 1år
     Valberedning-karate 1år
     Valberedning-Jujutsu 1år
     Valberedning-MMA 1år
     Valberedning-BJJ 1år
     Valberedning-Aikido 1år
     Representant för kraftsportsalliansen 1år
     Representant för budo/kampsportsförbundet nedre norrland 1år
14) Övriga frågor
15) Mötet avslutas

Nyheter från våra grupper