Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Är du intresserad av att träna budo och kampsport som utvecklar både den fysiska och mentala förmågan? Då har du hittat rätt! Det finns en kampsport för alla, oavsett ålder, och vi erbjuder fem träningsformer: aikido, ju-jutsu, karate, MMA samt brazilian jiu-jutsu. Du betalar en träningsavgift/termin oavsett hur många pass du kör i sektionen/sektionerna. Är ni fler i familjen som tränar så får ni familjerabatt. 

Mer information om klubbens kamparter finner du under huvudlänkarna ovan. 

Intresseanmälan
Vill du bli medlem i Sundsvalls Budoklubb? Klicka då här!
Budodragons
Vårterminen 2021
2021-01-11 16:50, Budodragons
Hej alla
Eftersom sporthallen är stängd större delen av januari månad så siktar på att dra igång vår barn och ungdomsverksamhet i februari. Information om tider, dagar och åldersindelningar kommer före januari månads slut.

Tomas o Tomas 

Nya restriktioner på grund av ökad corona spridning
2020-11-18 16:50

Bästa medlem i Sundsvalls Budoklubb

Smittspridningen av coronaviruset har de senaste veckorna kraftigt ökat takten i länet. Folkhälsomyndighetens generaldirektör har därför i samråd med bland annat regionens smittskyddsläkare och länsstyrelsen tagit beslut om att införa lokala allmänna råd också i Västernorrland.

De råd som direkt berör vår klubb och oss medlemmar är:

- Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Du bör undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter.

- Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

- Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Utifrån detta har styrelsen idag beslutat att klubben kommer att följa myndigheternas rekommendationer, och därför ställs alla träningspass för vuxna in från och med idag, den 16:e november. Träningsstoppet gäller fram till och med den 13:e december och kan förlängas om så blir nödvändigt.

Undantaget är barnträningarna som kommer att hållas på onsdagar och söndagar som vanligt.

Vi hoppas alla har förståelse för dessa åtgärder, och önskar er välkomna ut på mattan igen på vårterminen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Budodragons
Inställd träning onsdag 14/10-20
2020-10-14 10:53, Budodragons
Hej
Kvällens barnträning inställd men vi kör på som vanligt på söndag.
Mvh
Ledarna
Årsmöte föredragningslista
2020-02-29 18:08

Årsmöte SBK, 21/3 2020

Plats Sundsvalls budoklubb

Tid kl 13


 Förslag till föredragningslista


  1. Mötets öppnande
  2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
  3. Val av ordförande och sekreterare
  4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
  5. Fråga om mötet är behörigt utlyst
  6. Godkännande av föredragninslista
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/års-

     -bokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret samt

      sektionernas årsberättelse

8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året

9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för året

10) Fastställande av medlemsavgifter

11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av 

      ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår

12) Behandling av inkomna motioner

13) Val av: 

       Kassör 2 år

       Ledamot -Aikido 2 år

       Ledamot-BJJ 2 år

       Ledamot-Jujutsu 2 år

       Suppleant-MMA 1år

       Suppleant-Jujutsu 1 år

        Suppleant-BJJ 1 år

        Suppleant- Aikido 1 år

        Suppleant-Karate 1 år

        Revisor 1 år

        Revisor 1 år

        Valberedning-Karate 1 år

        Valberedning-Jujutsu 1 år

        Valberedning-BJJ 1 år

        Valberedning-MMA 1 år

        Valberedning-Aikido 1 år

        Representant för kraftsportsalliansen 1 år

        Representant för budo/kampsportsförbundet nedre

        norrland 1 år

14) Övriga frågor

15) Mötet avslutas


Årsmöte 2020
2020-02-29 16:30
Kallelse till årsmöte 21 mars klockan 13:00
Plats Sundsvalls budoklubb.
Nyheter från våra grupper
Budodragons, 11/01 16:50 
Budodragons, 14/10 10:53 
Ju Jutsu , 22/08 16:37 
Budodragons, 14/03 17:32 
Karate, 14/03 17:31 
Budodragons, 13/03 17:45