Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Är du intresserad av att träna budo och kampsport som utvecklar både den fysiska och mentala förmågan? Då har du hittat rätt! Det finns en kampsport för alla, oavsett ålder, och vi erbjuder fem träningsformer: aikido, ju-jutsu, karate, MMA samt brazilian jiu-jutsu. Du betalar en träningsavgift/termin oavsett hur många pass du kör i sektionen/sektionerna. Är ni fler i familjen som tränar så får ni familjerabatt. 

Mer information om klubbens kamparter finner du under huvudlänkarna ovan. 

Intresseanmälan
Vill du bli medlem i Sundsvalls Budoklubb? Klicka då här!
Viktig nyhet till klubbens alla medlemmar
2020-03-29 20:25
Idag tog styrelsen beslutet att klubben kommer att ha fortsatt stängt pga coronaviruset framfart.
Vidare information om när vi kommer att öppna meddelas senare.

Styrelsen
Aikido
Från Santa Cruz till Sundsvall - Framskjutet
2020-03-18 12:08, Aikido
Framskjutet till senare datum pga Coronaviruset.
Exakt datum när detta kommer att arrangeras återkommer vi med så snart som möjligt.

---

Linda Holiday sensei, 7 dan och chefsinstruktör vid Aikido of Santa Cruz, Kalifornien kommer till Sundsvall för att hålla under 2020. Det är hennes första läger i Norrland. 

Vill du veta mer om Linda Holiday så titta in på hemsidan för Aikido of Santa Cruz: https://www.aikidosantacruz.org/

Eller, varför inte läsa hennes bok Journey to the Heart of Aikido? 

Kontaktperson för lägret: Olle Hollmer, 070-328 90 20

Årsmöte föredragningslista
2020-02-29 18:08

Årsmöte SBK, 21/3 2020

Plats Sundsvalls budoklubb

Tid kl 13


 Förslag till föredragningslista


  1. Mötets öppnande
  2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
  3. Val av ordförande och sekreterare
  4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
  5. Fråga om mötet är behörigt utlyst
  6. Godkännande av föredragninslista
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/års-

     -bokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret samt

      sektionernas årsberättelse

8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året

9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för året

10) Fastställande av medlemsavgifter

11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av 

      ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår

12) Behandling av inkomna motioner

13) Val av: 

       Kassör 2 år

       Ledamot -Aikido 2 år

       Ledamot-BJJ 2 år

       Ledamot-Jujutsu 2 år

       Suppleant-MMA 1år

       Suppleant-Jujutsu 1 år

        Suppleant-BJJ 1 år

        Suppleant- Aikido 1 år

        Suppleant-Karate 1 år

        Revisor 1 år

        Revisor 1 år

        Valberedning-Karate 1 år

        Valberedning-Jujutsu 1 år

        Valberedning-BJJ 1 år

        Valberedning-MMA 1 år

        Valberedning-Aikido 1 år

        Representant för kraftsportsalliansen 1 år

        Representant för budo/kampsportsförbundet nedre

        norrland 1 år

14) Övriga frågor

15) Mötet avslutas


Årsmöte 2020
2020-02-29 16:30
Kallelse till årsmöte 21 mars klockan 13:00
Plats Sundsvalls budoklubb.
Valberedningens Förslag
2020-02-29 16:25

Valberedningens förslag inför årsmötet 2020


Ledamot Aikido: Anna Nordh

Suppleant: Henrik Hulte’n


Ledamot BJJ: Staffan Olsson

Suppleant: Fredrik Hammarström


Ledamot Ju-jutsu: Johan Persson

Suppleant: Tomas Blomberg


Ledamot Karate: Tomas Nilsson

Suppleant: Christoffer Håde’n 


Ledamot MMA: Andreas Engman

Suppleant: K-J 


Revisorer (2st):  Olle Hollmer 

Håkan Ericsson


Kassör: ingen kandidat 


Ordförande: Sittande Sten Löfqvist Kommentar: Vi i valberedningen har sökt kassör i alla sektioner inom Sbk utan resultat. Mvh

Valberedningen

Sundsvalls budoklubb

Nyheter från våra grupper
Karate, 29/03 20:32 
Budodragons, 29/03 20:31 
Budodragons, 14/03 17:32 
Karate, 14/03 17:31 
Budodragons, 13/03 17:45