SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Föredragningslista årsmöte Sundsvalls budoklubb
2023-03-05 08:58

Föredragningslista årsmöte Sundsvalls budoklubb

Föreningens lokal Universitetsallén 11, 25 Mars klockan 12

 

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 5. Fastställande av föredragningslista. 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste  verksamhets-/räkenskapsåret samt sektionernas årsberättelser. 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 9. Fastställande av medlemsavgifter. 
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande  verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

En motion från Ju-jutsu angående handlingsplan för trygga och inkluderande miljöer.

Ett förslag från styrelsen gällande införande av en uppförandekod för samtliga medlemmar.

 1. Val av 
 2. a)  föreningens ordförande för en tid av två år (föreningens ordförande respektive kassör väljs vartannat år); 
 3. b)  3 ledamöter, Aikido, Ju-jutsu och Karate, i styrelsen för en tid av två år;
 4. c)  5 suppleanter, en från varje sektion, (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 
 5. d)  Två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte  styrelsens ledamöter delta; 
 6. e)  En ledamot per sektion i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 
 7. f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 
 8. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk  eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den  inte varit med i kallelsen till mötet. 

Nyhetsarkiv
BJJ Terminsstart2023-01-08 22:08
50-årsjubileum SBK 2022-04-03 15:26
Valberedningens Förslag2021-04-11 11:13
Årsmöte2021-04-09 20:27
Årsmöte 20202020-02-29 16:30
Valberedningens Förslag2020-02-29 16:25
Terminsstart 15/1 - 202020-01-06 14:35
Osu2020-01-05 19:26