SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Välkommen!
Är du intresserad av att träna budo och kampsport som utvecklar både den fysiska och mentala förmågan? Hos oss finns en kampsport för alla och vi erbjuder fem träningsformer: aikido, ju-jutsu, karate, MMA samt brazilian jiu-jutsu. Du betalar en träningsavgift/termin oavsett hur många sektioner du vill träna vid. Är ni fler i familjen som tränar så får ni familjerabatt. 
 
Mer information om klubbens kamparter finner du under huvudlänkarna ovan. 
 
Medlemskap
För att bli medlem i Sundsvalls Budoklubb registrera dig här!
Start för nybörjare inom våra sektioner
2023-08-22 19:20

Aikido

Vecka 35, tisdag 29 augusti. Löpande intag.

Tider: Tisdag och torsdag 18:30

 

BJJ

Vecka 35, söndag 3 september, under hela september.

Tider: Onsdag 17:30-19:00, Söndag 17:15-18:45.

 

Ju-jutsu

Vecka 34, måndag 21 augusti och hela september.

Tider: Måndag och onsdag 19:30- 21:00

Barn: Från 26 augusti. Lördagar 11:00-12:00

 

Karate

Vecka 36, måndag 4 september. Intagsstopp 4 oktober.

Tider: Måndag och onsdag 20:30-21:30

Barn: Från 6 september. Onsdagar 18:00-19:00

 

MMA

Vecka 36, tisdag 5 september. Löpande intag tills gruppen är full. 

Tider: Tisdag 17:00-18:30, Torsdag 19:00-20:30

 

För mer information och kontakt, se enskild sektion.

Välkommen på årsmötet nu på lördag 25 mars
2023-03-18 19:05

Välkommen på årsmötet nu på lördag 25 mars klockan 12 i våran klubblokal.

Dokument såsom inkomna motioner och styrelsens förslag, verksamhetsberättelse samt ekonomisk balans och resultaträkning finns att läsa på hemsidan under fliken dokument.

Valberedningens förslag 2023
2023-03-05 12:58

Valberedningens förslag 2023

 

Styrelse

Ordförande - Val på två år, Peter Andersson

Kassör – Ett år kvar, Tomas Blomberg

Ledamot Aikido – Val på två år, Anna Nordh

Ledamot BJJ – Ett år kvar, Staffan Olsson

Ledamot Ju-jutsu – Val på två år, Jeanette Lundgren

Ledamot Karate – Val på två år, Vakant

Ledamot MMA – Val på två år, Andreas Engman

 

Suppleanter (Samtliga på ett år)

Aikido – Henrik Hultén

BJJ – Robin Bergström

Ju-jutsu – Vakant

Karate – Sten Löfqvist

MMA – Jovan Gardasevic

Föredragningslista årsmöte Sundsvalls budoklubb
2023-03-05 08:58

Föredragningslista årsmöte Sundsvalls budoklubb

Föreningens lokal Universitetsallén 11, 25 Mars klockan 12

 

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 5. Fastställande av föredragningslista. 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste  verksamhets-/räkenskapsåret samt sektionernas årsberättelser. 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 9. Fastställande av medlemsavgifter. 
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande  verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

En motion från Ju-jutsu angående handlingsplan för trygga och inkluderande miljöer.

Ett förslag från styrelsen gällande införande av en uppförandekod för samtliga medlemmar.

 1. Val av 
 2. a)  föreningens ordförande för en tid av två år (föreningens ordförande respektive kassör väljs vartannat år); 
 3. b)  3 ledamöter, Aikido, Ju-jutsu och Karate, i styrelsen för en tid av två år;
 4. c)  5 suppleanter, en från varje sektion, (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 
 5. d)  Två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte  styrelsens ledamöter delta; 
 6. e)  En ledamot per sektion i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 
 7. f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 
 8. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk  eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den  inte varit med i kallelsen till mötet. 
Årsmöte lördagen 25 mars klockan 12:00
2023-02-13 18:25

Årets årsmöte kommer ske den 25 mars klockan 1200 i budoklubbens lokaler. 
Mer info och material kommer att finnas tillgänglig i våra lokaler närmare 
årsmötet men de kommer även finnas på hemsidan. Vi vill enligt stadgarna ha 
in era motioner till årsmötet senast fyra veckor innan vilket är lördagen 
den 25 februari.
Med vänliga hälsningar Styrelsen

Nyheter från våra grupper
MMA, 22/08 19:42 
BJJ, 22/08 19:36 
Karate, 20/08 14:09 
Karate- barn, 20/08 13:05 
Jujutsu- barn, 04/08 22:57 
Ju Jutsu , 21/05 15:12