SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Valberedningens förslag på årsmötet 2024
2024-03-03 18:07

 

Valberedningen föreslår att följande väljs in i styrelsen på årets årsmöte:

 

Position Nuvarande Period  
Ordförande Daniel Bergman 2024- 2025 Fyllnadsval
Kassör Tomas Blomberg 2024- 2026 Omval
Karate- Ledamot Sten Löfqvist 2024- 2026 Omval
Aikido- Suppleant Henrik Hultén 2024- 2025 Omval
BJJ- Suppleant Anna Gustafsson 2024- 2025 Nyval
Ju Jutsu- Suppleant Tobias Hagström 2024- 2025 Omval
Karate- Suppleant Christoffer Hådén 2024- 2025 Nyval
MMA- Suppleant Jovan Gardasevic 2024- 2025 Omval
Revisor Olle Hollmer 2024- 2025 Omval
Revisor Håkan Ericsson 2024- 2025 Omval

 

 

Följande personer är valda till 2025:

 

Position Nuvarande Period  
Aikido- Ledamot Anna Nord 2023- 2025 Kvarstår
BJJ- Ledamot Staffan Olsson 2023- 2025 Kvarstår
Ju Jutsu- Ledamot Jeanette Lundgren 2023- 2025 Kvarstår
MMA- Ledamot Andreas Engman 2023- 2025 Kvarstår

 

Årsmöte 23 mars 12:00 i klubblokalen
2024-02-29 16:32

Årsmöte 23 mars 12:00 i klubblokalen

Välkommen på årsmöte för Sundsvalls budoklubb.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas på hemsidan och på plats i klubblokalen senast en vecka innan årsmötet.

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret samt sektionernas årsberättelser.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 8

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Uppförandekod samt handlingsplan

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år (föreningens ordförande respektive kassör väljs vartannat år);

b) föreningens kassör för en tid av två år;

c) 5 ledamöter, en från varje sektion, i styrelsen för en tid av två år; (3 respektive 2 väljs vartannat år);

d) 5 suppleanter, en från varje sektion, (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

e) Två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

f) En ledamot per sektion i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

g) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

Kraftsportsalliansen

Budokampsport nedre norr

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet

Nybörjarstart inom våra sektioner våren 2024
2024-01-25 19:20

Aikido

Löpande intag hela terminen.

Tider: Tisdag och torsdag 18:30- 20:00.

 

BJJ

Söndag 4 februari. Löpande intag under hela februari.

Tider: Onsdag 17:30-19:00, Söndag 16:00-17:30.

 

Ju-jutsu

Måndag 15 januari. Intagsstopp 21 februari.

Tider: Måndag och onsdag 19:30- 21:00.

 

Barn: Från 20 januari. Lördagar 11:00-12:00.

 

Karate

Måndag 19 februari. Intagsstopp 20 mars.

Tider: Måndag och onsdag 20:30-21:30.

 

Barn: Inget nybörjarintag vt 24.

 

MMA

Tisdag 16 januari. Löpande intag tills gruppen är full. 

Tider: Tisdag 17:00-18:30, Torsdag 19:00-20:30.

Nyheter från våra grupper
Ju Jutsu , 25/05 14:47 
Ju Jutsu , 25/02 01:25 
Ju Jutsu , 18/02 20:18 
Ju Jutsu , 02/01 01:12 
Jujutsu- barn, 01/01 22:59